CÁC LOẠI THIẾT BỊ ĐIỀU KHIỂN (REMOTE) FPT PLAY BOX 4K

Điều khiển 2 trong 1

Điều khiển 2 trong 1

Voice Remote

Điều khiển bằng giọng nói Voice Remote